Biblia i liturgia. Lectio divina Ewangelii niedzielnej

Chrześcijańska lektura Starego Testamentu

Duchowa lektura Biblii.
Śladami chrześcijan starożytności i średniowiecza

Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm.
Jezus w Jerozolimie

Rok wiary. Wiara celebrowana w liturgii

Psalmy Biblii Hebrajskiej

Mistyka ewangelicznych symboli

W sercu Ewangelii.
Biblijne intuicje papieża Franciszka

Orent ut intellegant. Duchowa lektura Pisma św.

Hermeneutyka biblijna i główne sposoby
interpretacji tekstu biblijnego

Metodologia pracy nad tekstem biblijnym

Biblia i liturgia. Lectio divina Ewangelii niedzielnej
Chrześcijańska lektura Starego Testamentu
Duchowa lektura Biblii. Śladami chrześcijan starożytności i średniowiecza
Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm. Jezus w Jerozolimie
Rok wiary. Wiara celebrowana w liturgii
Mistyka ewangelicznych symboli
Psalmy Biblii Hebrajskiej
W sercu Ewangelii. Biblijne intuicje papieża Franciszka
Orent ut intellegant. Duchowa lektura Pisma św.
Hermeneutyka biblijna i główne sposoby interpretacji tekstu biblijnego
Metodologia pracy nad tekstem biblijnym

Biblia i liturgia. Lectio divina Ewangelii niedzielnej
Chrześcijańska lektura Starego Testamentu
Duchowa lektura Biblii. Śladami chrześcijan starożytności i średniowiecza
Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm. Jezus w Jerozolimie
Rok wiary. Wiara celebrowana w liturgii
Mistyka ewangelicznych symboli
Psalmy Biblii Hebrajskiej
W sercu Ewangelii. Biblijne intuicje papieża Franciszka
Orent ut intellegant. Duchowa lektura Pisma św.
Hermeneutyka biblijna i główne sposoby interpretacji tekstu biblijnego
Metodologia pracy nad tekstem biblijnym

Uwagi i trudności prosimy zgłaszać na adres: admin@e-akw.pl.