program studiów

Regulamin studiów
niestacjonarnych

Realizacja specjalności

Program studiów  
obowiązuje od 2020 r.

Program studiów    obowiązuje od 2020 r.

Praktyki zawodowe   (specjalność katechetyczna)

Praktyki zawodowe
(specjalność katechetyczna)

Teologia fundamentalna

Teologia dogmatyczna

tezy do egzaminu "ex universa theologia"

tezy do egzaminu
"ex universa theologia"

Pismo święte

Teologia
fundamentalna

Teologia
dogmatyczna

Teologia moralna

Uwagi i trudności prosimy zgłaszać na adres: admin@e-akw.pl.