Chrześcijańska lektura Starego Testamentu.

ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
Kościół pw. Św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta w Warszawie.

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Uwagi i trudności prosimy zgłaszać na adres: admin@e-akw.pl.