Dla kogo?
Profil kandydata

Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, które chcą studiować w miejscu zamieszkania, bez konieczności częstych przyjazdów na uczelnię. Większość kandydatów mieszka daleko od Warszawy lub zagranicą i z różnych względów nie może uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach. Kandydaci są osobami pracującymi w różnych zawodach i potrafią pogodzić pracę zawodową ze studiami. Konieczne jest uczestnictwo w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku, trwających od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni w Warszawie.

Co oferujemy?
AKW oferuje 6-letnie niestacjonarne studia magisterskie w systemie blended-learning na kierunku teologia ze specjalnościami: teologia ogólna lub katechetyka, które odbywają się w cyklu trymestralnym. System blended-learning (mieszany learning) łączy udział w zajęciach w siedzibie uczelni z e-learningiem.

Co po studiach?
Profil absolwenta

Wszyscy absolwenci otrzymują tytuł magistra teologii: ze specjalnością katechetyka lub teologia ogólna. Absolwent ze specjalnością katechetyka może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela religii w szkole, na każdym etapie edukacyjnym, absolwent ze specjalnością teologia ogólna jest natomiast przygotowany do pracy w redakcjach katolickich czasopism, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, portali internetowych. Absolwenci mogą twórczo angażować się w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Są przygotowani do swobodnego działania w różnych obszarach życia społecznego: w edukacji, nauce, mediach, biznesie i polityce.

Forma wykładów
W systemie kształcenia na odległość ważna jest obowiązkowość i umiejętność samodzielnej nauki. Każdy może pracować w swoim tempie w domowym zaciszu. Materiały do nauki udostępniane są studentom za pośrednictwem internetu. Studenci biorą udział w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku (od poniedziałku do piątku), odbywających się na AKW przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. 

W roku akademickim 2023/2024 zjazdy odbędą się w następujących terminach:
       zjazd I  (jesienny): 25-29 IX 2023 r.
       zjazd II  (zimowy): 22-26 I 2024 r.
       zjazd III  (wiosenny): 20-24 V 2024 r.

Rekrutacja
Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 została zakończona. 
Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 rozpocznie się na początku czerwca 2024 roku. 
Wtedy też zostaną podane dokładne daty rozmów kwalifikacyjnych.

Wymagane dokumenty

  1. Wydrukowany kwestionariusz  z rekrutacji internetowej
  2. Podanie (plik dostępny w rekrutacji internetowej)
  3. Życiorys (własnoręcznie podpisany)
  4. Świadectwo dojrzałości (odpis i kopia)
  5. Opinia proboszcza lub duszpasterza/skierowanie władz zakonnych/ zgoda Wielkiego Kanclerza kard. Kazimierza Nycza (dotyczy byłych kleryków oraz byłych sióstr i braci zakonnych)
  6. Wypis ocen z poprzednich studiów (w przypadku starania się o przepisanie przedmiotów)
  7. Deklaracja płatności za studia (plik dostępny w rekrutacji internetowej)
  8. Opłata rekrutacyjna - 85 zł
  9. Opłata za ELS (Elektroniczną Legitymację Studencką) - 22 zł

Kierownik studiów
Ks. dr Andrzej Tulej,  
e-mail: atulej@akademiakatolicka.pl 

Opłaty
Koszt studiów: 1200 zł za cały rok akademicki.

Sekretariat
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel/fax.: +48 22 869 98 90
e-mail: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Godziny pracy sekretariatu są podane
na stronie głównej uczelni w zakładce kontakt
 

Zobacz więcej
www.akademiakatolicka.pl
Jesteśmy na Facebooku: AKWarszawa

Uwagi i trudności prosimy zgłaszać na adres: admin@e-akw.pl.